Министарство правде
Републике Србије

Вести

30.01.2010

Пословник комисије

Државна комисије за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. године, образована Закључкoм Владе 05 број: 02-4313/2009 од 9. јула 2009.године, на седници одржаној дана 15.12.2009.године, донела је...

Детаљније...