Министарство правде
Републике Србије

ОДБОР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

 

ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

1.  др Момчило Павловић, коoрдинатор Одбора
2.  др Слободан Марковић, председник Комисије
3.  мр Срђан Цветковић, секретар комисије
4.  Слободан Живановић
5.  Ева Вукашиновић
6.  Бранко Јевтић
7.  Драгољуб Живковић
8.  Милан Мицић
9.  Мирослав Панић
10.  Мехо Омеровић
11.  Вељко Одаловић
12.  Драган Тешић
13.  Ђорђе Остојић
14.  Благоје Перуничић

 

САРАДНИЦИ ОДБОРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

1.  Немања Девић, Смедеревска Паланка
2.  Никола Баковић, Београд
3.  Горан Давидовић, Чачак
4.  Исидора Ивановић, Зајечар
5.  Живко Топаловић, удружење Мост
6.  Радиша Драгићевић, Бор
7.  Слободан Ћировић, Крагујевац
8.  Александар Динчић, Ниш
9.  Никола Поповић, Власотинце
10.  Никола Илић, Лесковац
11.  Срђан Лунгић, Пожаревац
12.  Боривоје Поповић, Кладово
13.  Драган Хаџић, Горњи Милановац
14.  Зоран Станковић, архива Патријаршије
15.  Марија Илић, Центар за документацију, Београд
16.  Марија Ненадић, Архив Србије, Фонд БИА
17.  Богољуб Најдановић, новинар, Пирот
18. Жељко З. Јелић, публициста, Београд
19. Жужана Мезеи, архивисткиња, Нови Сад
20. Никола Црњаковић, студент Факултета безбедности, Смедеревска Паланка
21. Милутин Шоп Ђокић, Лесковац
22. Милутин Миладиновић, пензионер, Лебане
23. Вишеслав Костић, Лесковац
24.

Зоран Јанковић, архивиста, Зајечар

Ена Мирковић, докторант Философског факултета у Београду, смер Историја

Божица Славковић, докторант Философског факултета , смер Историја,

Зорица Маринковић, самостални истраживач,

Душан Марковић, докторант Философског факултета , смер Историја