Министарство правде
Републике Србије

Saradnja sa Udruženjem podunavskih Nemaca

Nov 18, 2010

 

IZVEŠTAJ SA SASTANKA SA PREDSEDNIKOM UDRUŽENjA  PODUNAVSKIH NEMACA

16. 11 2010, Institut za savremenu istoriju, Beograd

 

 

        Tokom popodneva 16. novembra 2010. Odbor za istraživanje tajnih grobnica Državne komisije posetili su predsednik Saveznog udruženja Podunavskih Švaba Nemačke i podpredsednik Svetskog Saveza Podunavskih Švaba Hans Supric i podpresednik Josef Jerger.  Na sastanku sa sekretarom Državne komisije mrSrđanom Cvetkovićem i predsednikom Odbora  drMomčilom Pavlovićem i bilo je reči o mogućim oblicima saradnje ovog Udruženja i Odbora na istraživanju stradalih lica i lokacija tajnih grobnica na teritoriji  Vojvodine a posebno Nemaca folksdojčera. Predsednik Udruženja se interesovao dali Odbor ima nameru da istražuje i stradanje Nemaca folksdojčera iz Vojovdine na šta je dobio pozitivan odgovor.  Gosti su bili zadovoljni našim pristupom istraživanju i Odboru je ponuđena obimna dokumentacija o stradalim folksdojčerima na teritoriji Vojvodine kao i lokacijama stradanja koja će biti dalje proveravana. Takođe je Odboru ponuđena i operativna i  tehnička pomoć u istraživanju na terenu Vojvodine. Dogovoreni su i mogući oblici prezentacije nalaza Odbora članovima Udruženja u Nemačkoj posebno za teritoriju Vojvodine po zavrešenom istraživanju. Nemačka delegacija je izrazila interesovanje za obeležavanjem grobanja stradalih lica posle Drugog svetskog rata i naglasila da Udruženje nema nikakve pretenzije po pitanju imovine i drugog ali da smatra da bi osim popisivanja žrtava i obeležavanja grobnica nekom deklaracijom trebalo osuditi zločine nad svim žrtvama posle Drugog svetskog rata.

 Sekretar Komisije

Mr Srđan Cvetković